Fiziğin Tarihsel Gelişimi

Fiziğin Tarihsel Gelişimi
Eğer daha ilerisini görebildiysem bunun sebebi devlerin omuzlan üzerinde durmamdır.
Isaac Newton (1642 – 1726)
Newton’un bu sözü, fizik bilgisinin tarih boyunca nasıl geliştiği konusunda fikir ver-mektedir. Newton cisimlerin hareketleri ile ilgili çalışan ilk bilim insanı değildir. Newton’dan önce de Aristo (MÖ 384-322) ve Galileo (1564-1642) gibi birçok bilim insanı cisimlerin hareketlerini açıklamaya çalışmıştır.
Aristo cisimlerin doğalarına uygun olarak hareket edeceklerini söyler. Bunun için şu örnekleri vermiştir: “Herhangi bir destek yok iken bir taş parçası yere düşer çünkü doğal yeri olan toprağa dönme eğilimindedir. Aynı şekilde duman, doğal yeri olan havaya yükselir. Doğasında çoğunlukla ‘toprak’ ve az miktarda ‘hava’ karışımı olan bir tüy, doğasında toprak olan bir taş parçasından daha geç yere düşer.” Aristo’ya göre, daha ağır olan cisimler, hafif olan cisimlere göre daha çabuk düşer. Bu görüş yaklaşık olarak 2000 yıl boyunca kabul görmüştür.

17. yüzyıla gelindiğinde Galileo, yaptığı gerçek deneyler ve düşünce deneyleri ile Aristo’nun görüşlerini sınamıştır. Galileo, hava sürtünmesinden kaynaklanan küçük etkiler göz ardı edildiğinde, aynı anda aynı yükseklikten bırakılan cisimlerin ağırlıkları farklı olsa bile aynı anda yere düşeceğini göstermiştir. Ancak bunun nedenini açıklayamamıştır.
Newton ise Galileo’nun çalışmalarını geliştirmiştir. Newton, kuvvet ve hareketi tanım-layarak bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Böylece Galileo’nun açıklayamadığı düşen cisimlerin hareketi, Newton tarafından net bir şekilde açıklanmıştır. Newton’un çalışmaları diğer çalışmalara zemin oluşturmuştur. Daha sonraki dönemlerde Einstein (1879-1955), Newton’un ortaya koyduğu fikirlerin çok yüksek hızlarda (ışık hızına yakın) çalışmadığını fark etmiş ve yeni kavram ve açıklamalar ortaya koymuştur.
Görüldüğü gibi fizik alanındaki bilgiler tarih boyunca değişime uğramıştır. Bilimsel çalışmalar birbirini bazen desteklerken bazen çürütür, bazen de farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına yol açar. Tarih boyunca doğru olduğu kabul edilen bilimsel bilgilerin değişimine karşı genelde bir direnç gösterilmiştir.

fizigin-tarihcesi

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir