Ekonomik Gelişme İle Reklamcılık Arasındaki İlişkiler ve Ekonomik Gelişmenin Kriterleri

Ekonomik Gelişme İle Reklamcılık Arasındaki İlişkiler ve Ekonomik Gelişmenin Kriterleri

Ekonomik sistemlerin zorunlu ve vazgeçilmez bir unsuru olan reklam , özellikle serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde işletmelerin belkemiğini oluşturur. Ekonomi bilimi insanların ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili faaliyetleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Toplumda insanların hayatlarını devam ettirmek için yapmış oldukları çeşitli faaliyetler ekonomiyi oluşturur.

Ekonominin karmaşık olması sebebiyle insanların sonsuz ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşılır. Bunları aşmak için çeşitli vasıtalara ihtiyaç duyulur bu faaliyetlerde ekonomi bilimine konu olur.

İnsanların ihtiyaç ve arzularına uygun şekilde hazırlanan malları olarak ihtiyaçlarını tatmin etmeleri için bu malları satan kimselerin bulunduğu veya bulunması gereken yer yani “Pazar” dır. Bu durum ekonomik faaliyetlerin iki yönünü ortaya koymaktadır: Üretim ve Pazarlama.

İşte reklamın ekonomik etkileri bu noktadan itibaren başlar. Bu etkileri, üretim ve pazarlama da reklamın sağladığı kazançlar, ekonomik büyüme ve dış ticaret kavramlarını irdeleyerek açıklamak mümkündür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir