Ehl-i bid’at Nedir?

Ehl-i bid’at Nedir?

Ehl-i bid’at kelimesi, sözlükte “dinle ilgili yeni görüş ve davranışları be­nimseyenler” anlamına gelirken, Ehl-i sünnet alimlerince dinî literatürde, akaid sahasında Hz. Peygamber’in ve ashabının sünnetini terkederek, onla­rın izledikleri yoldan ayrılan, İslâm ümmetinin çoğunluğunu yani ana göv­desini oluşturan Ehl-i sünnet’e muhalefet eden mezhep ve gruplar anlamın­da kullanılmıştır. Ehl-i sünnet alimleri Galiyye, Bâtıniyye gibi mezheplerin bir kısmını, görüşleri itibariyle İslâm ve iman çerçevesinin dışında gördükleri için; Hâriciye, Mu’tezile ve Şîa gibi diğer bir kısmını da İslâm dairesi içinde ve İslâm ümmetine mensup yani ehl-i kıbleden görmekle birlikte sünnete ve çoğunluğun genel kabul ve çizgisine aykırı bir yol izlemeleri sebebiyle eleş­tirmişlerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir