Diksiyon ve Ses Nedir?

Diksiyon ve Ses

İnsanı diğer birçok canlıdan ayıran en önemli özellik çıkarttığı ses ve bu sesle yaptığı iletişimdir. Ses ile hem mesaj gönderilir hem de ona duygular, sevgi, kızgınlık ve kaygılar eklenir. Bir de bu ses şekillendirilerek kulağa daha hoş hâle getirilebilir ki bu da insanın kendi sesli sanatını, müziğini oluşturur.

“Kişiliğiniz sesinizde gizlenmiştir.”

Diksiyon; konuşma öncesinde alınan nefes, nefesin oluşturduğu sesler ve bu seslerin artiküle edilerek yani ağızda şekillendirilerek oluşturulan kelimelerle ilgilenir. Ayrıca konuşmanızı süslediğiniz ve daha anlamlı hâle getirmek için yaptığınız tonlamalar, vurgular da diksiyonun çalışma alanıdır.

Güzel ve etkili konuşmada diksiyon yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Bir yandan kendi dilinizin fonetiğini en doğru şekilde öğrenmeli diğer yandan bunları kullanmayı yetenek hâline getirmelisiniz. Durak, ulama ve vurguları doğru kullanabilmelisiniz.

Fonetik bilgisi seslerin çıkarılışını inceler. Diksiyon ise buna ek olarak daha geniş bir kapsamda ses organlarının doğru sesleri çıkarabilecek şekilde eğitilmeleri üzerinde odaklanır. Bu yönüyle diksiyon önemli ölçüde fonetiğe dayanır.

Fonetiğin (ses bilgisi) genel bir tanımı yapılacak olursa fonetik; bir dili seslerinin oluşumları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları çeşitli değişmeler açısından inceleyen gramer dalıdır.

Diksiyon, herhangi bir dilin ses yapısıyla yakından ilgilidir. Bu bakımdan bir dilin fonetiği (ses bilgisi) o dilin doğru ve güzel kullanılması açısından son derece önemlidir.

Sesle ilgili diğer bir unsur da artikülasyon (boğumlanma)dur. Artikülasyon, konuşma organlarının boğazdan çıkan sese biçim vermek için topluca çalışmasıdır. Kapının önünden geçen sokak satıcıları, bağırarak sattıklarını herkese duyurmak isterler. Yine de ne dediklerini anlamak için çıkıp sorma ihtiyacı duylur. Önemli olan söylenenlerin anlaşılmasıdır. Söylenen sözlerin anlaşılması için temel sesler ünlüler değil, ünsüzlerdir. Seslerin ağızdan çıkışına ve dilin konumuna dikkat etmek gerekir.

Diksiyon ve ses ayrılmaz bir bütündür. Sesin anlam kazanabilmesi için düzgün bir diksiyona, diksiyonun ortaya çıkabilmesi için de sese ihtiyaç vardır. Burada bahsedilen ses ile ilgili kavramlara ilerleyen konularda yer verilecektir.
diksiyon-ve-ses-nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir