Deney sürecinde kullanılan temel kavramlar nedir?

Deney sürecinde kullanılan temel kavramlar

Değişken: Bir deneyde değişebilen uzunluk, zaman gibi büyüklükler ile maddenin cinsi gibi faktörlerdir.
Bağımsız değişken: Deney esnasında değişiklik yaptığımız değişkendir. Bağımlı değişken üzerinde etkisi olduğunu düşündüğümüz değişkenlerdir.
Bağımlı değişken: Bağımsız değişken üzerinde yaptığımız değişikliklerden etkilenen değişkendir.
Kontrol değişkeni: Bir deney esnasında sabit tuttuğumuz ve diğer değişkenler üzerinde etkisi olabilecek değişkenlerdir.
Veri: Gözlem sonucu elde edilen değerlerdir.
Tablo: Değişkenlerin aldığı değerlerin düzenli bir biçimde gösterilme şeklidir.
Grafik: Bir deney esnasında toplanan verileri kullanarak değişkenler arasındaki sayısal ilişkinin gösterimidir.
Çıkarım: Elde edilen verilerden yola çıkarak bir olay hakkında varılan sonuçtur.
Model: Fiziksel bir sistemin ya da sürecin yapısını anlatan/açıklayan gösterimdir.
Matematiksel model: Fiziksel bir sistemi ya da süreci tanımlayan matematiksel bir ifadedir.

deney-duzenegi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir