pizzaci

Dadaizm ve Sürrealizm


Dadaizm ve Sürrealizm

Dadaizm ve Sürrealizm

Dadacılık 1922 sonrasında etkinliğini yitirmeye başladı ve dadacılar gerçeküstçülüğe yöneldi.
2. Dünya Savaşı sırasında toplumsal belirsizlik icinde kok salan Dadaizm, en sonunda sanatı da reddederek yok olmuş ve içinden sürrealizm doğmuştur. Dadaizm, her ne kadar gerçek bir temele dayanan bir sanat ve edebiyat akımı olmuş olsa da, bıraktığı etkiler, peşinden SÜREEALİZMin, yani GERÇEKÜSTÇÜLÜĞün doğmasına ortam hazırlamıştır.
Dadaizmin garip, sıradışı ve hayali nesnelere olan ilgisi, sürrealizmin oluşmasında büyük bir role sahiptir. Dadaistlerin rastlantısallığa yer veren teknikleri, ileride sürrealizmde kendine yer edinmiştir.
Sanatsal yaratıcılığın bilinç altı süreçlerden kaynaklandığını savunan sürrealistler, kendiliğinden yaratma eylemi biçiminde bilinç altının dışa aktarım aracı olarak ortaya koyduğu otomatik yaratım eylemiyle birleştirerek sürrealizmin temelini atmıştır. Freud tarafindan gelistirilen psikanaliz yönteminin etkisinde kalmışlardır.

15 Mayıs 2013 Saat : 9:23

Dadaizm ve Sürrealizm Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev