CÜMLEDE ANLAM NEDİR?

CÜMLEDE ANLAM

 

Cümle anlamı ile anlamlarına göre cümleler karıştırılmamalıdır. Bunlar birbirinden çok farklı konulardır. Anlamlarına göre cümleler konusunda olumlu, olumsuz cümleler; soru, ünlem cümleleri vb. vardır.

 

Cümle anlamı, verilen bir cümlenin anlamını bulup ifade edebilmekle ilgilidir. Yani bir cümleyi aynı anlama gelecek şekilde biraz daha farklı olarak, birkaç değişik ya da yeni kelimeyle söyleyebilmek cümledeki anlamı bulmak demektir.

 

Cümle anlamında verilen bir cümlenin anlamca özdeşi, karşıtı veya yerine konulabilecek cümle sorulur. Bu konu için ata sözü ve deyimler de kullanılabilir.

 

Örnek

“Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız.” cümlesinin anlamca yerini tutabilecek uygun bir cümle:

Konuyu ayrıntılara inmeden işlemişsiniz.

 

Örnek

“Yazdıklarımda hep gerçeğe bağlı kalırım; çünkü ancak bu nitelikte bir yapıt yüzyıllar boyunca değerini koruyabilir.” cümlesine anlam bakımından en yakın cümle:

Beğenilen, kalıcı yapıtlar, her şeyi olduğu gibi yansıtanlardır.

 

Örnek

Kadınlar zayıftır, ama analar güçlüdür.  = Analık kadına güç verir.

 

Verilen bir cümleyle ilgili soruyu cevaplamadan önce o cümlenin anlamını iyi kavramak gerekir. Bir anlamda cümlenin ana fikrini tespit etmek… Ancak bu arada kişisel duygu, düşünce ve bilgilerimizi göz ardı etmeliyiz.

 

Örnek

“Sanat, başını bağlatmadığı sürece baş üstünde taşınacaktır.” cümlesinin konusu sanatın özgür olması gerektiğidir. Dolayısıyla bu cümlenin en uygun karşılığı şöyle olabilir:

Sanatın yüceltilmesi, bir görüşün emrinde olmamasına bağlıdır.

 

Örnek

“Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.” Tolstoy

 

Bu sözün iki yönü vardır:

 

1.      Kişinin insanlığı değiştirmek istemesi

2.      Ama kendini değiştirmemesi

 

O hâlde bu sözü daha farklı şekillerde dile getirebiliriz:

 

İnsanlığı değiştirmek isteyenler önce kendilerini değiştirmelidirler.

İnsanlar kendilerini değiştirmeyi düşünmeden insanlığı değiştirmeye kalkışmaktadırlar.

 

Bu cümleden hareketle ve bu cümleyi destekleyen başka cümleler de kurabiliriz:

 

İnsanlar demek ki kendilerini beğenmekte, insanlığı beğenmemektedirler ki kendilerini değil de insanlığı değiştirmeyi düşünüyorlar.

İnsanlığı beğenmeyenler önce kendilerini değiştirmelidirler; belki kendilerini değiştirdiklerinden insanlık da değişmiş olacaktır.

vb

 

 

Cümle anlamı konusunda şu hususlar gözden uzak tutulmamalı, bu konularla ilgili soruları cevaplandırırken öncelikle bu kavramların ne oldukları bilinmelidir:

 

 

beğenme,

çaresizlik,

değerlendirme,

duygulara yer verme,

duyguları karıştırmama,

eşitlik,

gözlem,

ihtimal,

kararsızlık,

karşılaştırma,

karşıtlık,

korku,

koşula bağlılık,

nedenini belirtme,

nesnellik,

olabilirlik,

olasılık,

öneri,

öznellik,

sevinç,

şaşırma,

tahmin,

takdir etme,

tanımlama,

telâş,

uyarma,

varsayım,

yakınma,

yorumlama,

zorunluluk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir