Çocuklarımıza Soracağımız Dini Sorular ve Cevapları | Nedir

Çocuklarımıza Soracağımız Dini Sorular ve Cevapları

DİNİ BİLGİLER SORU VE CEVAPLARI
1-Rabbin kimdir ? Allah
2-Dinin Ne ? İslam
3-Kitabın Ne ? Kuran-ı Kerim
4-Nebin Kim ? Hz.Muhammet (S.A.V.)
5-Kimin Ümmetisin ? Yüce Peygamberimizin
6-Kimin Kulusun ? Cenabı Allah’ın
7-Kimin Zürriyetindensin ? Hz.Adem’in
8-Kimin milletindensin ? Hz.İbrahim’in
9-Amelde Mezhebimiz Ne ? Hanefi Mezhebi
10-İtikatte Mezhebin Ne ? Ehli Sünnet Velcemaat
11-İlk Peygamberimiz Kim ? Hz.Adem(A.S)
12-Son Peygamberimiz Kim ? Hz.Muhammet (S.A.V.)
13-Kıblemiz Neresi ? Kabe
14-Kıblemiz Nerede ? Mekke’de
15-Müslüman mısın ? Elhamdülillah Müslüman’ım
16-Kaç hak mezhebi vardır ve nelerdir?Dört hak mezhep vardır.
a)Hanefi Mezhebi
b)Şafii Mezhebi
c)Maliki Mezhebi
d)Hanbeli Mezhebi
17-Kaç Büyük Kitap vardır ve nelerdir ?Dört Büyük Kitap vardır.
a)Kuran-ı Kerim : Hz.Muhammet (S:A:V)
b)İncil : Hz.İsa (A:S)
c)Tevrat : Hz.Musa (A:S)
d)Zebur : Hz.Davut (A:S)
18-K.Kerim kaç yılda indi ? 23 yılda
19-K.Kerim kaç cüzdür. ? 30 cüz
20-K.Kerim Suredir. ? 114 Suredir
21-K.Kerim Kaç Ayettir ? 6666 Ayettir
22-K.Kerimde Kaç yerde secde ayeti vardır ? 14 yerde secde ayeti vardır
23-Kaç Büyük Melek vardır ? Dört…
a)Azrail :Can alır
b)Cebrail :Vahiy getirir
c)Mikail :Tabiat olayları
d)İsrafil :Suru üfleyecek
24-Allah’ın sıfatları nelerdir.kaça ayrılır ?ikiye ayrılır.
A)SIFATI ZATİYE : 6 TANEDİR.
a)Vücut b) Kıdem c)Bekaa d)Vahdaniyet
e)Mıhalefetünlilhavadis f)Kıyambinefsihi
B)SIFATI SUBUTİYE. 8 TANEDİR
a)Hayat b)İlim c) Bekaa d)Basar
e)İrade f)Kudret g)Kelam h) Tekvin
25-İnsanlar inanç bakımından kaça ayrılır?
3- Kısma ayrılır:
a. Mümin: Allah’a, peygamberlere, kitaplara, ahret gününe, kadere, meleklere inanan, İslam’ın emrini hiç inkar etmeyen insandır.
b. Münafık inanmadığı halde inanmış gözüken, iki yüzlü, içi ile dışı bir olmayan hain kimsedir.
c. Kafir: Allah’a ve onun emirlerine inanmayıp inkar eden kimsedir.
26-Kelime-i şadet nedir? (Türkçe anlamıyla birlikte)
‘‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh.’’ Anlamı: ‘‘ Ben şahitlik ederim ki ; Allah’tan başka İlah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed (S A V) Allah’ın kulu ve Peygamberidir.(Elçisidir)

SİYER (Peygamber Efendimizin Hayatı )
1-Peygamberimizin babası kimdir?Hz. Abdullah
2-Annesi kimdir? Hz. Amine
3-Dedesi kimdir? Hz. Abdulmuttalip
4-Amcası kimdir? Hz.Ebu Talip
5-Torunları kimdir? Hz.Hasanve Hz. Hüseyin
6-Oğulların isimleri nelerdir?
Abdullah, Kasım, İbrahim
7-Kızlarının isimleri nelerdir?
Zeynep, Rukiye, Fatıma, Ümmügülsüm
8-Sütannesi kimdir? Hz.Halime
9-İlk hanımı kimdir? Hz.Hatice
10-Kaç yılında doğdu? 571 yılında
11-Kaç yılında peygamber oldu? 610 yılında
12-Kaç yılında hicret etti?622 yılında
13-Kaç yaşında peygamber oldu? 40 yaşında
14-Kaç yaşında evlendi? 25 yaşında
15-Nereden nereye hicret etti? Mekke’den Medine’ye
16-Halifeleri kimlerdir?
1-Hz. Ebubekir (ra)
2-Hz. Ömer (‘‘)
3-Hz. Osman (‘‘)
4-Hz. Ali (‘‘)
17-Yanınızda peygamberinizin ismi anılınca nederiz?
Allahümme salli ala seydina Muhammed’in ve ala ali seydina Muhammed.
18-Peygamberimizle birlikte yaşayan arkadaşlarına ne denir?Sahabe denir.
19-Nerede doğdu?Mekke’de doğdu.
20-Nerede öldü?Medine’de öldü.
21-Kaç yılında öldü?632 yılında
22-Kabri saadeti nerededir?Medine’dedir.
23-Sözlerine ne denir?Hadis-i şerif
24-Hicret edenlere ne denir? Muhacir
25-Hangi kabiledendir?Kureyş
26-Hangi soydandır?Ben-i Haşim
27-Fiil ve hareketlerine nedenir?Sünnet denir.
28-Sünnetlerinden bazılarınelerdir
• Müslümanlara selam vermek
• Hastaları ziyaret etmek
• Misvak kullanmak
• Sarık sarmak,cübbe giymek
• Namazları camide kılmak
• Sakal bırakmak, koku sürmek
• Akrabaları ziyaret etmek
• Cenazeyi takip etmek
• Aksırana dua etmek
• Küçükleri sevip, büyükleri saymak
• Güler yüzlü olmak
• Müminlere dua etmek
• Sevdiğini Allah için sevip,münafık ve kafirlere Allah için buğzetmek

DİNİ BİLGİLER
32 FARZ
12 si Namazdan
6 sı İmandan
5 i İslam dan
4 ü Abdesten
3 ü Gusülden
2 si Teyemmümden dir.
Namazın Farzları 12 dir.
Altısı içinden altısı dışındandır
Dışından olanlar şunlardır:
1-Hadesten taharet
2-Necasetten taharet
3-Setri avret
4-İstikbali Kıble
5-Vakit
6-Niyet
İçinden olanlar ise şunlardır:
1-İftidah tekbirleri
2-Kıyam
3-Kıraat
4-Rükuu
5-Sücut
6-Kadei ahire Ettehıyatüye oturmak
İmanın Şartı Altıdır:
1-Allah’a inanmak
2-Peygamberlere inanmak
3-Kitaplara inanmak
4-Meleklere inanmak
5-Ahiret gününe inanmak
6-Kaza ve kadere inanmak
İslam’ın Şartı Beştir:
1-Kelime-i Şahadet getirmek
2-Namaz kılmak
3-Oruç tutmak
4-Zekat vermek
5-Hacca gitmek
Abdestin Farzı Dörttür:
1-Yüzü yıkamak
2-Kolları yıkamak
3-Başa mes vermek
4-Ayakları yıkamak
Gusulün Farzı Üçtür:
1-Ağıza su vermek
2-Burna su vermek
3-Bütün bedeni yıkamak
Teyemmümün Farzı ikidir:
1- Toprakla yüzü meshetmek
2- Toprakla kolları meshetmek

DİNİ BİLGİLER
1-Günde kaç vakit namaz vardır. Kaçar rekat olduğunu söyle
Günde beş vakit namaz vardır.
Sabah Namazı : 4 Rekat 2 sünnet 2 farz
Öğle Namazı : 10 Rekat 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet
İkindi Namazı : 8 Rekat 4 sünnet 4 farz
Akşam Namazı: 5 Rekat 3 farz 2 sünnet
Yatsı Namazı : 13 Rekat 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet 3 vitir
2-Namaz kimlere farzdır?
Namaz akıl baliğ olan erkek ve kadın her Müslüman’a farzdır.
3-Ef’ali mükellefin kaçtır?
8’dir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekrüh, müfsit.
4-Sen kimsin ? Müslüman’ım ümmetçiyim
5-En çok kimi seversin ? Allah’ı,Peygamberleri
6-İlim öğrenmek nedir?
İlim öğrenmek erkek ve kadın her Müslüman’a farzdır.
7-Cihad yapmak nedir?
Malı, canı, bedeni ve her türlü imkanı ile Allah yolunda Allah’ın dinini yaymak, İslam’ı her sahada hakim kılmak için cihad yapmak her Müslüman’a farzdır.
6-Erkek ve kadının avret mahalli neresidir.
Erkeklerin avret mahalli göbek ve diz kapağı arasındadır.bu kısımları başkalarına göstermeleri haramdır
Kadınların avrat mahalleri ise yüzü,elleri ve ayakları hariç bütün bedenleridir…Bir kadının,kendisine nikâh düşen insanlara yüzü,elleri ve ayakları hariç başka yerlerini açması,soyunması,haramdır.

SON OLARAK
Gayemiz Allah
Önderimiz hz.muhammed (sav)
Rehberimiz Kur’anı Kerim
Yolumuz Cihad
Hedefimiz İslam
Özlemimiz şehitlik
Allah’ı ve Peygamberlerimizi sever,överiz.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev