SULARI NASIL KİRLETİYORUZ?

SULARI NASIL KİRLETİYORUZ?

SULARI NASIL KİRLETİYORUZ?

Bakteriler, Virüsler ve hastalık etkeni diğer organizmalar, içme ve kullanma sularının kirlenmesine neden olurlar. Ölmüş hayvan ve bitki artıkları ile tarımsal artıkların yüzeysel sulara karışması sonucunda da su kirliliği oluşur. Çeşitli endüstri faaliyetleri sonucu oluşan ve fenol, arsenik, siyanür, krom, kadmiyum gibi toksik maddeler de hem yerüstü hem de yer altı sularının kirlenmesine neden olurlar.

14 Nisan 2014
bosluk

Nüfus Artışının Sonuçları Nedir?

Nüfus Artışının Sonuçları Nedir?

  Nüfus Artışının Sonuçları
* Kırsal kesimden kentlere olan yoğun göçler,
* Konut yetersizliği,
* Tarım alanlarının azalması (Kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasına neden olmaktadır)
* Çevre sorunları (Ses kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği vs)

14 Nisan 2014
bosluk

Nüfus Artışının Nedenleri Nedir?

Nüfus Artışının Nedenleri Nedir?

Nüfus Artışının Nedenleri Nedir?

* Ülkede toplam nüfusun artması
* Çocuk ölümlerinin azalması
* Tıbbi gelişme ile ortalama insan ömrünün uzaması
* Bataklıkların kurutulması ve sıtma hastalığının önlenmesi

14 Nisan 2014
bosluk

Orman yangınlarının sebepleri nedir?

Orman yangınlarının sebepleri nedir?

Orman yangınlarının sebepleri

Orman yangınlarının sebepleri hakkında bilgi

Orman yangınlarının %94ü insanlardan kaynaklanırken sadece %6sı doğal afetlerden kaynaklanıyor. İnsan kaynaklı bu yangınların önemli iki ana sebebi dikkatsizlik ve kasıt.

İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:
•Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.

14 Nisan 2014
bosluk

Doğal afet nedir? Doğal afetler nelerdir?

Doğal afet nedir? Doğal afetler nelerdir?

Doğal afet nedir? Doğal afetler nelerdir?

Doğal afet, en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylara denir. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, don ve bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür.

14 Nisan 2014
bosluk

Piktogram Nedir?

Piktogram Nedir?

Piktogram Nedir?

Okuması garip bir sözcük olan Piktogram yani diğer bir adıyla piktoğraf resim yoluyla herhangi bir şeyin sembolize edilmesine denir. Yani dahada açacak olursak bir eşyanın, bir objenin, bir işleyişin veya bir kavramın resim ile sembolize edilmiş halidir. Piktogram günümüzde çok yerde kullanılır. Asıl adı bilinmese de semboller olarak geçerler ve bu sembollere bağlı yazı diline piktografi denir. Piktografi nedir diye soracak olursanız şöyle bir açıklama yapabiliriz: Resimlerin ve semboller kullanılarak yazılar oluşturulan dil denilebilir.

14 Nisan 2014
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev