n>m Değişmesi Nedir?

n>m Değişmesi Nedir?

n>m Değişmesi Nedir?

Türkçede kullanılan bazı kelimelerdeki b ünsüzünden önce gelen n ünsüzü m’ye dönüşür:
saklanbaç, penbe, çenber, anbar, saklambaç, pembe, çember, ambar

12 Ocak 2014
bosluk

Kaynaştırma Ünsüzleri Nedir?

Kaynaştırma Ünsüzleri Nedir?

Kaynaştırma Ünsüzleri Nedir?

Türkçede iki ünlü yan yana bulunmayacağından ünlü ile biten bir sözcüğe yine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde araya “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden uygun olanı (koruyucu ünsüzler) girer.

12 Ocak 2014
bosluk

Ünsüz Türemesi Nedir?

Ünsüz Türemesi Nedir?

Ünsüz Türemesi Nedir?

“Affına sığınıyorum.” cümlesinde “af” sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek alırken ikinci bir ünsüz (f) türemiştir. İşte “af, zan, his, şık vb.” sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek gelirse sözcüğün sonunda bir ünsüz daha ortaya çıkar. Buna ünsüz türemesi denir.
Zan-ımca > zannımca
His-ine > hissine
Af-ı > affı

12 Ocak 2014
bosluk

Ünsüz Yumuşaması Nedir?

Ünsüz Yumuşaması Nedir?

Ünsüz Yumuşaması Nedir?

Türkçede “p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüzler yumuşayıp “b, c, d, g, ğ” olur. Buna ünsüz yumuşaması denir.
p > b
ç > c
t > d
k > ğ’ye dönüşür.

12 Ocak 2014
bosluk

Ünsüz Benzeşmesi Nedir?

Ünsüz Benzeşmesi Nedir?

Ünsüz Benzeşmesi Nedir?

Sert ünsüzlerle biten sözcüklerden sonra “c, d, g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde, ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek “ç, t, k” olur. Buna ünsüz benzeşmesi veya ünsüz uyumu denir.

12 Ocak 2014
bosluk

Ünlü Daralması Nedir?

Ünlü Daralması Nedir?

Ünlü Daralması Nedir?

Türkçede “y” ünsüzünün daraltıcı bir özelliği vardır. Buna göre “a, e” düz – geniş ünlüleriyle biten sözcüklere şimdiki zaman eki “-yor” getirildiğinde, sözcüğün sonundaki düz – geniş ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” ye dönüşür. Buna ünlü daralması denir.
“Annemin kaç gündür yüzü gülmüyor.” cümlesinde “gülme-” fiiline “-yor” şimdiki zaman eki getirilmiş ve fiilin sonundaki “e” ünlüsü daralarak “ü”ye dönüşmüştür. Dolayısıyla ünlü daralması olmuştur.

12 Ocak 2014
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev