EDEBİYAT Archive

n>m Değişmesi Nedir?

n>m Değişmesi Nedir? Türkçede kullanılan bazı kelimelerdeki b ünsüzünden önce gelen n ünsüzü m’ye dönüşür: saklanbaç, penbe, çenber, anbar, saklambaç, pembe, çember, ambar
Read More

Kaynaştırma Ünsüzleri Nedir?

Kaynaştırma Ünsüzleri Nedir? Türkçede iki ünlü yan yana bulunmayacağından ünlü ile biten bir sözcüğe yine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde araya “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden
Read More

Ünsüz Türemesi Nedir?

Ünsüz Türemesi Nedir? “Affına sığınıyorum.” cümlesinde “af” sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek alırken ikinci bir ünsüz (f) türemiştir. İşte “af, zan, his, şık vb.” sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan
Read More

Ünsüz Yumuşaması Nedir?

Ünsüz Yumuşaması Nedir? Türkçede “p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüzler yumuşayıp “b, c, d, g, ğ”
Read More

Ünsüz Benzeşmesi Nedir?

Ünsüz Benzeşmesi Nedir? Sert ünsüzlerle biten sözcüklerden sonra “c, d, g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde, ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek “ç, t, k” olur. Buna ünsüz
Read More

Ünlü Daralması Nedir?

Ünlü Daralması Nedir? Türkçede “y” ünsüzünün daraltıcı bir özelliği vardır. Buna göre “a, e” düz – geniş ünlüleriyle biten sözcüklere şimdiki zaman eki “-yor” getirildiğinde, sözcüğün sonundaki düz
Read More