logo

Ad Tamlaması Nedir?

Ad Tamlaması Nedir?

Ad Tamlaması Nedir?

İsim tamlaması; aralarında anlamca ilgi bulunan, biri diğerini iyelik (sahiplik) yönünden bütünleyen, en az iki farklı isimden meydana gelmiş kelime grubu. İsim tamlamalarında birinci sözcük grubuna tamlayan, ikinci sözcük grubuna tamlanan denir. Aşağıdaki tabloda isim tamlamalarına çeşitli örnekler verilmiştir:

9 Ocak 2014
bosluk

Halk Şiiri Nedir?

Halk Şiiri Nedir?

Halk Şiiri Nedir?

Halk şiirleri yüzyıllarca kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hakediyor.
Ozanlar sevdikleri ve sevmedikleri herşeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler halk tarafından öyle beğenilmiş ki yazıya dökülmeden dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişler. Halk şiirinin büyüsü çarpıcılığı burada.

8 Ocak 2014
bosluk

Türk Halk Şiiri Dönemlerinin Örneklerle İncelenmesi

Türk Halk Şiiri Dönemlerinin Örneklerle İncelenmesi

Türk Halk Şiiri Dönemlerinin Örneklerle İncelenmesi

Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirinin Özellikleri:

  • Halk şairleri usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir.
  • Genel olarak saz eşliğinde şiir söyleme geleneğinin takipçisidirler.
  • Saz çalma geleneğine uymayıp sadece şiir yazan şairler de vardır. (Abdurrahim Karakoç gibi)
  • Bu dönem halk şairleri, şiirlerinde geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir.
7 Ocak 2014
bosluk

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN BİZE VERDİĞİ MESAJ NEDİR?

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN BİZE VERDİĞİ MESAJ NEDİR?

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN BİZE VERDİĞİ MESAJ NEDİR?

Vahşî ve bedevî milletlerin, hunhar, zâlim ve yağmacı olduklarında hiç şüphe yoktur. Ne var ki, onların bu hâli herkes tarafından çok iyi bilindiğinden başkaları için fazla zararlı olmadıkları da bilinen bir gerçektir. Modern silâhlarla mücehhez ve her zaman kan içme fırsatını kollayan dünün ve bugünün bedevîlerine ne demeli?..

7 Ocak 2014
bosluk

ÇANAKKALE ZAFERİNİ KAZANDIRAN RUH NEDİR?

ÇANAKKALE ZAFERİNİ KAZANDIRAN RUH NEDİR?

ÇANAKKALE ZAFERİNİ KAZANDIRAN RUH NEDİR?

Atatürk’ün bizzat belirttiği gibi, Çanakkale’de hücum emrini alan askerlerimiz mevzilerinden çıkıyor ve “Allah, Allah!” sesleriyle düşman üzerine yürüyor. Ancak hepsi kâmilen düşüyor, yerlerini ikinci mevzidekiler alıyor. Arkadan gelen askerlerimiz arkadaşlarının şehit düştüğünü görüyor, üç dakikaya kadar şehit düşeceğini biliyor ve inanılmaz bir tevekkülle düşman üstüne yürüyor, bilenler Kur’an-ı Kerim okuyor, bilmeyenler Kelime-i Şahadet getiriyor. İşte Çanakkale Savaşı’nı kazandıran ruh, bu yüksek ruhtur.

7 Ocak 2014
bosluk

Uzun Mehmet’in enerji kaynaklarımızdan maden kömürünü buluşu

Uzun Mehmet’in enerji kaynaklarımızdan maden kömürünü buluşu

Uzun Mehmet’in enerji kaynaklarımızdan maden kömürünü buluşu

Uzun Mehmet Hikayesi

Maden kömürü, maden kömürü, derler. Nedir bu maden kömürü ? kara bir taş. Evet kara bir taş. Fakat bu kara taş, bir memlekete yiyecek kadar gerekli. Buğday kadar, et kadar gerekli. Maden kömürü ile tren işler, vapur işler, fabrika işler.
Bundan uzun yıllar önce Türkiye’de maden kömürü var mı yok mu bunu bilen yoktu. Bizde maden kömürünü ilk defa Uzun Mehmet adında bir genç buldu. Böylece memlekete büyük hizmet etti.

7 Ocak 2014
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev