agriagri

EDEBİYAT Archive

Ünsüz Türemesi Nedir?

Ünsüz Türemesi Nedir? “Affına sığınıyorum.” cümlesinde “af” sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek alırken ikinci bir ünsüz (f) türemiştir. İşte “af, zan, his, şık vb.” sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan
Read More

Ünsüz Yumuşaması Nedir?

Ünsüz Yumuşaması Nedir? Türkçede “p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüzler yumuşayıp “b, c, d, g, ğ”
Read More

Ünsüz Benzeşmesi Nedir?

Ünsüz Benzeşmesi Nedir? Sert ünsüzlerle biten sözcüklerden sonra “c, d, g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde, ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek “ç, t, k” olur. Buna ünsüz
Read More

Ünlü Daralması Nedir?

Ünlü Daralması Nedir? Türkçede “y” ünsüzünün daraltıcı bir özelliği vardır. Buna göre “a, e” düz – geniş ünlüleriyle biten sözcüklere şimdiki zaman eki “-yor” getirildiğinde, sözcüğün sonundaki düz
Read More

Ünlü Düşmesi Nedir?

Ünlü Düşmesi Nedir? Türkçede iki heceli olan ve ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i. u, ü) bulunan kimi sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki dar
Read More

Ünlü Türemesi Nedir?

Ünlü Türemesi Nedir? Kimi sözcükler ek alırken sözcük ile ek arasında bir ünlü ortaya çıkar. Buna ünlü türemesi adı verilir. “Azıcık aşım, kaygısız başım.” cümlesinde “az” sözcüğü “-cık”
Read More
Ödev Ödev