Beyit Nedir?

Beyit Nedir?

Beyit
Aynı ölçüyle yazılmış, aralarında anlamsal bağ bulu­nan iki dizelik birime “beyit” denir. Beyit sözcüğü Arapça “çadır, ev, oda” anlamına gelen “beyften ge­lir. Beyit, divan şiirinde sık olarak kullanılmış bir nazım birimidir. Beyitin ilk mısrasına “sadr”, ikinci mısrasına da “acûz” denir. İki mısraı birbiriyle uyaklı olan beyitle­re “mukaffâ”, “musarrâ” veya “matla”; mısraları uyaklı olmayan beyitlere de “müfred” veya “ferd” denir.
“Sînede evvel ne muhrik ârzûlar vâr idi Lebde ser-keş âhlar âteşli hûlar vâr idi”
Nedim
“Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı”
Fuzuli
“Meyhâne mukassî görünür taşradan amma Bir başka ferah, başka letafet var içinde.”
Nedim
Yukarıdaki beyitlerden ilk ikisi “matla”; üçüncüsü ise mısraları uyaklı olmadığı için “müfred”dir.

beyit_nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir