Atomdaki Proton Sayısının Belirlenmesi

Atomdaki Proton Sayısının Belirlenmesi
Kanal ışınlarının farklı gazlarda farklı e/m oranlarına sahip olması her bir atomun içerdiği pozitif yük sayısının da farklı olacağı sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Moseley, 1912 yılında yaptığı çalışmalarda yüksek hızlı elektronla’ ile bom-bardıman edilen atomların X – ışınları yaydığını gözlemledi. Herbir elementin kendine özgü ve atom kütlesi arttıkça yayınlanan X – ışınının frekansında artış olduğunu belirledi.
Buradan yayınlanan X – ışınlarının atomda bulunan pozitif yükler ile ilgili olduğunu düşündü.
Atom numaraları 13 ile 79 arasında değişen elementlerin X – ışını spektrumlarını inceledi. X – ışınları frekansının karekökü ile elementlerin sıra numarası (atom kütlelerine göre hazırlanmış periyodik tablodaki) ilişkisini gösteren bir grafik çizdi. Bu grafikte elementin atom numarası arttıkça doğru orantılı olarak X – ışınları frekansının karekökünün de arttığını farketti.
Bu grafik ile ilgili yaptığı yorumlar sonucunda her bir elementin atom numarasını doğru birAtomdaki Proton Sayısının Belirlenmesi şekilde belirledi. Böylece elementlerin özelliklerinin bağıl atom kütlelerine göre değil, yapılarında taşıdıkları pozitif yüklü taneciklerin sayılarına göre yani atom numaralarına göre değiştiğini deneysel sonuçlarla desteklemiş oldu.
Böylece o tarihe kadar atom kütlelerine göre sıralanarak oluşturulan Mendelev’in elementler tablosu değiştirilmiş ve günümüzde kullanılan ve elementlerin atom numaralarına göre sıralanmış periyodik tablo oluşturulmuş oldu.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir