Asurlular Hakkında Kısa Bilgi | Nedir

Asurlular Hakkında Kısa Bilgi

Asurlular Hakkında Kısa Bilgi

Asurlular (MÖ. 2000)
Yukarı Mezopotamya’da kuruldu.
Başkentleri Ninova.
Ticaret gelişmiştir. Anadolu’ya yaptıkları ticaret sayesinde Anadolu halkı Asurlulardan çivi yazısını öğrendiler. Böylece Asurlular Anadolu’da tarih çağlarının başlamasında önemli bir rol oynadılar.
Kayseri (Kültepe)’de Asurlular’a ait çivi yazısıyla yazılmış ticari tabletler bulundu.
Tarihte ilk kütüphaneyi kurdular.
Kanunları Sümer ve Babil kanunlarına göre ağır cezalar içermekteydi.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev