AŞIK EDEBİYATI (SAZ ŞİİRİ)

AŞIK EDEBİYATI (SAZ ŞİİRİ)

*Aşık Edebiyatı;Anadolu’da,XVI.yy.dan sonra gelişen,Anonim Halk,Tekke ve Klasik Edebiyatlarımızın etkisinde gelişen orta tabaka edebiyatımızdır.Halk arasında yetişen saz şairlerinin meydana getirdiği edebiyattır.
*Aşık Edebiyatımızda nesir yoktur.Aşık edebiyatı din dışı bir edebiyattır.Aşık adı verilen şairlerin bağlama,cura, tanbura gibi sazlarlasöyleyip çaldıkları sözlü,besteli edebiyat türüdür.
* Aşıklar,sözlü olarak süregelen edebiyatımızı ünlü aşıklar yanında öğrenir.,onlardan mahlas alır.Aşıklığın tüm
özelliklerini öğrendikten sonra sazlarıyla diyar diyar dolaşırlar.Sazla söz artık geçim kaynağı olmuştur.
*Halk şiirimizi oluşturan biçimler”dörtlük”biriminden doğar.Uyak düzeni mani tarzı (aaxa) ya da koşma
(abab/bbba/ccca…)(abcb/dddb/eeeb…)tipidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir