Alternatif Enerji Kaynakları

Alternatif Enerji Kaynakları

Güneş
Tükenmeyen enerji kaynaklarından olan Güneş enerjisi, fosil yakıtların rezervi azaldıkça önemsenen ve her zaman gündemde bulunan enerji kaynağıdır. Güneşlenme süresi, genel olarak kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Fakat her ülkenin bu enerji kaynağından değişik oranlarda yararlanma olanağı bulunmaktadır. Öyle ki ülkelerin önemli bir kısmı, güneş enerjisini etkili bir biçimde kullanarak diğer enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtulabilirler.

Güneş enerjisinden günümüzde yeterince yararlanılamamaktadır. 1970’ten itibaren Güneş enerjisinden ısı enerjisi elde etmek için yararlanılmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme işlemi yakın zamanda başlamıştır. Günümüzde meskenlerin ve seraların ısıtılması, elektrik enerjisi ve sıcak su elde etmek için güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. Ayrıca güneş enerjisiyle hareket eden araçlar da üretilmektedir.

Dünyada güneş enerjisinden en çok yararlanan ülkeler Almanya (21.58%), Çin ve Tayvan (16.37%), Japonya (13.16%) ve İtalya’dır (10.43%).

gunes-enerjisi

guneslenme-suresi
Biyoenerji
Biyoenerji, organik maddelerden elde edilmektedir. Bitki ve hayvan atıklarının yakılması, geleneksel bir yöntemdir. Biyokütle kaynaklarının başlıcaları odun, yağlı tohum bitkileri (kolza, ayçiçeği, soya), karbohidratlı bitkiler (patates, buğday, mısır), elyaf bitkileri (keten, kenevir, sorgum, miskantus), protein bitkileri (bezelye, fasulye, buğday), bitkisel artıklar, şehirsel ve endüstriyel atıklar ile hayvansal atıklardır.

Biyogaz (biyomass) Enerjisi:
Bazı organik atıkların, oksijensiz ortamda (anaeorobik) uğradıkları fermantasyon sonucu açığa çıkan gazdır. Bu gaz, renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanma özelliğine sahiptir. Filipinler, Hindistan, Güney Afrika, Malezya, Avustralya biyogazdan en çok yararlanan ülkelerdendir. Hindistan, 1930’dan beri biyogazdan yararlanmaktadır. Bu ülkelerin yanı sıra Çin, Brezilya, Kanada ve Almanya biyogazdan etkin bir biçimde yararlanan ülkelerdir.
Biyodizel
Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilmektedir. Bu bitkiler veya hayvansal yağlar, bir katalizatör eşliğinde alkol ile reaksiyona sokulmakta, bu işlemler sonucunda ortaya çıkan ürün, yakıt olarak kullanılmaktadır. Ayrıca evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel üretiminde kullanılmaktadır. Bu ürün saf olarak kullanılabildiği gibi, petrol ürünleriyle karıştırılarak da kullanılabilmektedir.
Hidrojen, yeryüzünde yaygın olan elementlerendir. Serbest hâldeyken renksiz ve kokusuz olan hidrojen, çoğunlukla diğer elementlerle bileşik hâlindedir. Örneğin hidrojenin önemli bir kısmı, suyla bileşik halindedir. Bu enerji kaynağı, motor yakıtı, elektrik üretiminde ve konutları ısıtmada kullanılmaktadır.

biyodizel-enerji
Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr enerjisi tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılmıştır. Bu enerji kaynağının ilk kullanım alanı yelkenli gemileri hareket ettirmek için olmuştur. Daha sonraları değirmenlerde kullanılan rüzgâr enerjisi günümüzde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Bu konuda öncülük yapan ülkeler ABD ve Danimarka’dır. Dünyanın ilk rüzgâr türbini Danimarkalılar tarafından 1890 yılında üretilmiştir. Günümüzde Çin (%45), Almanya (% 10), ABD (% 9), Brezilya, Hindistan, Kanada ve Birleşik Krallık rüzgâr enerjisinden en çok yararlanan ülkelerdir.

ruzgar-enerjisi
Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yerin derinliklerinden gelen enerjidir. Yerin derinliklerindeki sıcak su ya da su buharı, yer kabuğundaki kırıkları boyunca yeryüzüne çıkmaktadır. Bu kaynaklar, bazen sondajlarla da yeryüzüne çıkarılmaktadır.

Jeotermal enerjiden meskenlerin ısıtılmasında, seracılıkta ve elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmaktadır. Çok sayıda ülkede jeotermal kaynaklar, enerji üretiminde kullanılmaktadır. ABD, Filipinler, Endonezya, Meksika, Yeni Zelanda, İtalya, İzlanda, Kenya, Japonya ve Türkiye jeotermal enerjiden yararlanan ülkelerin başlıcalarıdır.
jeotermal-enerjiden-yararlanan-ulkeler

jeotermal-enerjid-santrali

Dalga Enerjisi
Deniz ve okyanus dalgaları bazı ülkelerde enerji kaynağı ola­rak kullanılmaktadır. Dalga enerjisi dünya enerji ihtiyacının onda birinden fazlasını karşılayacak kapasiteye sahiptir.Dalga enerjisiyle ilgili çalışmalar daha önce başlamakla bir­likte 1973’te başlayan petrol krizinden sonra daha çok önem taşımıştır. Bu konudaki çalışmalara İngiltere ve Fransa öncü­lük etmiştir. Günümüzde birçok ülke, dalga enerjisinden elekt­rik enerjisi üretmektedir. İngiltere, Portekiz, Norveç, ABD, Çin, Japonya, Avustralya ve Hindistan dalga enerjisinden yararlanan ülkelerin başlıcalarıdır.

dalga-enerjisi

Gelgit Enerjisi

Gelgit enerjisinden yararlanmak için en elverişli yerler, okya­nus kıyılarıdır. Çünkü okyanus kıyılarında gelgit genliği yüksektir. Kanada, Çin, Rusya, Fransa, Kuzey Kore, Birleşik Krallık ve Gü­ney Kore gelgit enerjisinden yararlanan ülkelerdir.

Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik üretimi için yer şekillerinin ve akarsuyun akımının yeterli olması gerekir. Akarsuyun akımının yeterli ve önünde baraj yapmaya elverişli olduğu yerlerde hidroelektrik üretilebilmektedir. Bu bakımdan dünya genelinde birçok ülke hidroelektrik santral­lerde elektrik enerjisi üretmektedir. Çin, Kanada, Brezilya, ABD, Rusya, Norveç, Hindistan, Venezuela ve Japonya hidroelektrik enerjisi üretimi fazla olan ülkelerdir. Hava kirliliğine neden olma­ması bu santrallerin olumlu yönüdür. Baraj yapılan alanda bir eko -sistemin yok olması, yerleşim birimi ve tarım alanlarının su altında kalması, hidroelektrik üretiminin olumsuz yönleridir.

hidorelektrik-enerji-santrali

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir