Ahmed Arif Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Ahmed Arif Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Ahmed Arif (1927-1991)
Diyarbakır’da doğdu, Asıl adı Ahmed Önal’dır. Ortaöğrenimini Afyon Lise­sinde tamamladı. Ankara Üniversite­si Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fel­sefe Bölümü öğrencisi iken 2 yıl hü­küm giydi. Cezaevi günleri sona erin­ce Ankara’daki Medeniyet, Öncü ve Halkçı gibi gazeteler ve dergilerde teknik işlerle uğra­şarak yaşamını kazandı.
Edebî kişiliği
1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayımla­dığı şiirlerinde kullandığı kendine özgü lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı. Şiirleri Bera­ber, İnkılâpçı Gençlik, Meydan, Militan, Kaynak, Seçil­miş Hikâyeler, Soyut, Yeni a, Yeni Ufuklar, Yeryüzü der­gilerinde yayımlandı.ahmet_arif_kimdir
Türkçeyi en iyi kullanan şairlerimizdendir. Toplumcu gerçekçi şiirimizin ustalarındandır. Yaşadığı coğrafya­nın duyarlılığı ve halk kaynağındaki sesini hiç yitirme­den, lirik, epik ve koçaklama tarzını kusursuz bir kur­guyla kullanarak özgün, tutkulu, müthiş ezgili çağdaş şiirler yazdı. Şiirlerinde hep ezilen insandan yana oldu ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yaptı.
Şiirlerinin toplandığı kitabı “Hasretinden Prangalar Eskit­tim” 1968’de yayımlandı. Birçok şiiri bestelenmiştir.
Eserleri:
Şiir: Hasretinden Prangalar Eskittim, Yurdum Benim Şahdamarını

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir